DOORFRAME / วงกบไม้สำเร็จรูปบีเวอร์วูด...

วงกบไม้ BeaverDoorframe เป็นวงกบไม้จริง สำเร็จรูป ผลิตขึ้นตามหลักวิศวกรรมไม้ (Engineered Wood) จึงไม่บิดงอ อบและอัดน้ำยากันแมลง เคลือบทับด้วย PVC ลายไม้ ช่วยกันความชื้น และการขีดข่วน จึงไม่ต้องมีการทำสีแต่อย่างใด

ติดตั้งด้วยระบบแห้ง โดยใช้ Fitting พิเศษ BDF 01 เก็บความเรียบร้อยด้วยตัวปิดวงกบ (Door Trim) พร้อมคิ้วยางป้องกันแมลง ที่สามารถลดเสียงกระแทกและเสียงจากภายนอก ได้เป็นอย่างดี

รหัสสินค้า ขนาด
DF S 35/90-70 สำหรับประตูกว้าง 70 ซม. ราคา 1,660 บาท
DF S 35/90-80 สำหรับประตูกว้าง 80 ซม. ราคา 1,660 บาท
DF S 35/90-90 สำหรับประตูกว้าง 90 ซม. ราคา 1,660 บาท

รหัสสินค้า ขนาด
DF S 40/90-70 สำหรับประตูกว้าง 70 ซม. ราคา 1,660 บาท
DF S 40/90-80 สำหรับประตูกว้าง 80 ซม. ราคา 1,660 บาท
DF S 40/90-90 สำหรับประตูกว้าง 90 ซม. ราคา 1,660 บาท
รูปแบบตัวปิดวงกบ (Door Trim Design)
แบบ A แบบ B
แบบ C แบบ D
color
เชอรี่ (Cherry) วอลนัท (Walnut) สัก (Teak)
back