เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย พร้อมด้วยตัวแทนผู้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ ชั้นนำในประเทศ ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโชว์รูมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ Hettich ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีตะวันออกเฉียงใต้ ณ สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์ ถนนรามคำแหง ทั้งนี้ บริษัท ฟรีซิชั่นไลน์ มีความตั้งใจให้โชว์รูมแห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์จากประเทศเยอรมันนี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 
  I mainpage I next