WARDROBE SERIES
                                                                                                               
ตะแกรงลิ้นชักใส่เสื้อผ้า
เหล็กชุบโครเมี่ยม
 

ในชุดประกอบด้วย

  • ตะแกรงใส่เสื้อผ้า    1  ชั้น 
  • รางเลื่อนลิ้นชักลูกปืนสองตอน G02504   1 คู่     

ตะแกรงขนาดเล็ก

รหัส ความกว้างตู้ ภายนอก ขนาดตะแกรงรวมรางเลื่อน   (WXDXH)
MG-CC15150 500 มม. 460-468x470x130 มม.
MG-CC15160  600 มม. 560-568x470x130 มม.
MG-CC15180  800 มม. 760-768x470x130 มม.

 

ตะแกรงขนาดกลาง

รหัส ความกว้างตู้ ภายนอก ขนาดตะแกรงรวมรางเลื่อน   (WXDXH)
MG-CC15250 500 มม. 460-468x470x260 มม.
MG-CC15260  600 มม. 560-568x470x260 มม.
MG-CC15280  800 มม. 760-768x470x260 มม.
 

ตะแกรงขนาดใหญ่

รหัส ความกว้างตู้ ภายนอก ขนาดตะแกรงรวมรางเลื่อน   (WXDXH)
MG-CC15350 500 มม. 460-468x470x400 มม.
MG-CC15360  600 มม. 560-568x470x400 มม.
MG-CC15380  800 มม. 760-768x470x400 มม.
ตะแกรงแขวนและเก็บเสื้อผ้า
Closet King Unit
เหล็กชุบโครเมี่ยม
 

*สำหรับความสูงตู้ 1,964-2,200 มม. และความลึกตู้ต่ำสุด 500 มม.*

ในชุดประกอบด้วย

  • โครงตะแกรงใส่เสื้อผ้า    1  ชุด
  • ตะแกรงใส่เสื้อผ้า B04135  6 ชิ้น 
  • รางเลื่อนลิ้นชักลูกปืนสองตอน G02502   1 ชิ้น (รับน้ำหนักสูงสุด 100 กก.)
รหัส ความกว้างตู้ ภายนอก ขนาดสินค้า (WXDXH)
MG-S01980 800 มม. 710x490x1,964-2,200 มม.