WALL  RILING  SERIES

ราวกลมแขวนอุปกรณ์ครัว

ตัวยึดราวกลมแขวนอุปกรณ์ครัวครบชุด

ตะขอแขวนรูปตัวเอส

สแตนเลส สีโครเมี่ยม

Zinc Alloy   สีโครเมี่ยม

สแตนเลส  สีโครเมี่ยม

รหัส 

MG-E11090

รหัส 

MG-H09003

รหัส 

MG-H29025

ขนาด  16มม. / ความยาว 900 มม. ขนาด  (WXDXH) 20x20x50 มม. ขนาด  (WXDXH) 40x5x72 มม.

ที่คว่ำจานเอนกประสงค์

ชั้นวางของเอนกประสงค์

ที่ใส่เครื่องปรุง 2 ชั้น

สแตนเลส  สีโครเมี่ยม

สแตนเลส  สีโครเมี่ยม

สแตนเลส   สีโครเมี่ยม

รหัส 

MG-F29003

รหัส 

MG-F29010

รหัส 

MG-F29020

ขนาด (WXDXH) 620x255x290 มม. ขนาด (WXDXH) 450x180x275 มม. ขนาด (WXDXH) 350x90x275 มม.

ที่ใส่กระดาษทิชชูพร้อมกระปุกใส่เครื่องปรุง

ที่ใส่กระดาษทิชชู่+ชั้นวางเครื่องปรุง 2 ชั้น

ที่ใส่กระดาษทิชชู่และฟอยล์พร้อมฟันฉีกฟอยล์

สแตนเลส  สีโครเมี่ยม

สแตนเลส   สีโครเมี่ยม

สแตนเลส  สีโครเมี่ยม

รหัส 

MG-F29013

รหัส 

MG-F29012

รหัส 

MG-F29014

ขนาด (WXDXH) 320x195x225 มม. ขนาด  (WXDXH) 320x195x365 มม. ขนาด  (WXDXH) 325x150x365 มม.
back I more