สำหรับหน้าบานเปิด...

Silent System

Silent System สำหรับหน้าบานเปิด เป็นตัวลดแรงกระแทก มีเกลียวหมุนปรับตั้งความแรงค่อยของการลดแรงกระแทก มีให้เลือกทั้งแบบ ใช้คลิปติดกับตัวบานพับ (Clip-on) แบบใช้การขันสกรูติดกับด้านบนหรือด้านล่างของตู้ (Screw-on) แบบเจาะฝังติดกับด้านบนหรือด้าน ล่างของตู้ (Countersunk) และแบบยึดติดกับถ้วยบานพับ (Cup Version)

Silent System สำหรับหน้าบานเปิดแบบ คลิปออน *ใช้ร่วมกับบานพับถ้วย Hettich รุ่น Intermat 9943* Silent System สำหรับหน้าบานเปิดแบบ ขันสกรู Silent System สำหรับหน้าบาน เปิดแบบ เจาะฝัง
Clip-on (48044)
Screw-on (42001)
Countersunk (48047)
     
Silent System สำหรับหน้าบานเปิดแบบ ยึดกับถ้วยบานพับ *ใช้ร่วมกับบานพับถ้วย Hettich รุ่น Ecomat 9836 (ริม กลาง ใน)*  
 
Cup Version (60581)
   

อุปกรณ์กดเปิดหน้าบาน...

Push 2 Open
อุปกรณ์กดเปิดหน้าบานเปิด Push 2 Open แบบสลัก สำหรับบานทับขอบและบาน ในขอ *ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยสำหรับหน้าบานกด เปิด Hettich รุ่น Intermat 9943 Push 2 Open* 
Pin (60232)

 

 

ระยะเจาะ

     
     

อุปกรณ์กดเปิดหน้าบานเปิด Push 2 Open แบบไม่มีแม่เหล็ก (ไม่มีฐานรองเจาะ) สำหรับ บานทับขอบ

 

*ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยสำหรับหน้าบานกด เปิด Hettich รุ่น Intermat 9943 Push 2 Open* 

 

 

 

Magnet w/o fixing plate (60230)
     

อุปกรณ์กดเปิดหน้าบานเปิด Push 2 Open แบบแม่เหล็ก (พร้อมฐานรองเจาะ) สำหรับ บานทับขอบ

 

 

*ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยสำหรับหน้าบานกด เปิด Hettich รุ่น Intermat 9943 Push 2 Open* 

 

 

 

Magnet with fixing plate (9046430)