บานพับอื่นๆ

บานพับข้อศอกดึงลง รุ่น Klassik D พร้อมแม่เหล็ก สามารถปรับแรงเบรกสำหรับหน้าบานตู้ ขนาดต่างๆ ได้

KlassikD/275

ฝั่งซ้าย (21575)
KlassikD/275 ฝั่งขวา (21698)
KlassikD/340 ฝั่งซ้าย (21577)
KlassikD/340 ฝั่งขวา (21699)
KlassikD/405 ฝั่งซ้าย (21579)
KlassikD/405 ฝั่งขวา (21700)
KlassikD/465 ฝั่งซ้าย (21581)
KlassikD/465 ฝั่งขวา (21701)
KlassikD/565 ฝั่งซ้าย (21583)
KlassikD/565 ฝั่งขวา (21702)

บานพับรุ่น Stabilo 72

บานพับรุ่น Markant 10

บานพับรุ่น Markant 11

  • ใช้กับบานตู้้ที่ไม่หนักนัก มุมเปิด 180 องศา
  • เหมาะกับการใช้งานร่วมกับบานพับ  ข้อศอกดึงลง
  • เหมาะกับการใช้งานร่วมกับบานพับ  ข้อศอกดึงลง
Stabilo 72 สีนิคเกิ้ล (31177)
Markant 10 สีนิคเกิ้ล (46696)
Markant 11 สีนิคเกิ้ล (40242)

บานพับรุ่น Markant 9

บานพับสปริงรุ่น Lift Junior 90

บานพับข้อศอกดึงลงรุ่น KH 250

  • เหมาะกับการใช้งานร่วมกับบาน พับข้อศอกดึงลง
  • มุมเปิดตู้ 75 องศา สามารถรับน้ำ หนักบานเปิดไ้ด้ 2 กก.
  • KH 250
Markant 9 สีขาว/นิคเกิ้ล (72900)
Lift Junior 90 (79397)
สีนิคเกิ้ล (13235)

บานพับข้อศอกดึงลงรุ่นCentra S 250

บานพับข้อศอกยกขึ้นรุ่น KLS 40

บานพับข้อศอกยกขึ้นรุ่น KLS 10/200

  • Centra S 250
  • ซ้าย KLS 40 / ขวา KLS 40
  • ซ้าย KLS 10/200
สีขาว (13223)
ซ้าย (25085) ขวา (25086)
KLS 10/200 (13239)

บานพับยกขึ้นรุ่น Vertical lift-up

   
บานพับยกขึ้น 411-580 มม.  4 kgs (45031)
บานพับยกขึ้น 16/600 มม.  6 kgs (45027)
บานพับยกขึ้น 16/900 มม.  5 kgs (9011909)