อุปกรณ์ประตูบานเฟี้ยม...

   

Wing Line 26

 

 

เหมาะกับประตูขนาดเล็กความกว้าง ไม่เกิน 250 มม. ต่อปีก และความสูง อยู่ระหว่าง 800 ถึง 1800 มม.

 

ล้อ (ซ้าย) (70956)
ล้อ (ขวา) (70959)
บานฟับปีกผีเสื้อ (71648)
รางอลูมิเนียม 2000 มม. (72919)
 
  Wing Line 770
 
สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 20 กก./ปีก ความกว้างสูง สุด 500 มม./ปีก ความสูง สูงสุด 2200 มม. เหมาะกับ ตู้เสื้อ ผ้าทั่ว ไป ได้รับรางวัล IF product Design Award 1999 จากประเทศเยอรมัน

 

ชุด Wing line 780 ฝั่งซ้าย (70968)
ชุด Wing line 780 ฝั่งขวา (70969)
รางบนอลูมิเนียม 2000 มม. (70970)
รางล่างอลูมิเนียม 2000 มม. (70919)
 
  Wing Line 780
 
สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 10 กก. /ปีก  ความกว้าง สูงสุด 500 มม./ปีก  ความสูง สูงสุด 2200 มม

 

ชุด Wing line 780 ฝั่งซ้าย (70971)
ชุด Wing line 780 ฝั่งขวา (70972)
รางบนอลูมิเนียม 2000 มม. (70970)
รางล่างอลูมิเนียม 2000 มม. (72919)
Wing Line 230
เหมาะกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีรางล่าง เพิ่ม ความสะดวกในการใช้งาน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 20-25 กก./ปีก ความกว้าง 400-600 มม. / ปีก ความ สูงสูงสุด 2000-3000 มม.

 

ชุด Wing line 230 ฝั่งซ้าย+ขวา (79015)
รางล่างอลูมิเนียมเคลือบพลาสติก สีขาว 2400 มม. (79013)
Wing Line 77
 
เป็นชุดบานเฟี้ยม ที่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้ อย่างอิสระมีให้เลือกทั้งชุด 2 ปีก และ 4 ปีก สามารถรับ น้ำหนักได้สูงสุด 25 กก./ปีก ความกว้าง สูงสุด  500 มม./ ปีกและความสูงสูงสุด 2,400 มม.
ชุด Wing line 77, 2 ปีก (70986)
ชุด Wing line 77, 4 ปีก (70987)
รางบนอลูมิเนียม Anodised, 3200 มม. (70914)
รางล่างอลูมิเนียม Anodised, 3200 มม. (70985)
Wing Line 780 Alu
สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 10 กก./ปีก ความกว้างสูง สุด 500 มม. ความสูงสูงสุด 1500 มม.
ชุด Wing line 780 Alu ฝั่งซ้าย (20943)
ชุด Wing line 780 Alu ฝั่งขวา (20942)
ล้อ Wing line 26 Alu ฝั่งซ้าย (48408)
ล้อ Wing line 26 Alu ฝั่งขวา (48409)
รางบนอลูมิเนียม 2000 มม. (70970)
รางล่างอลูมิเนียม 2000 มม. (72919)
   

อุปกรณ์ติดมือจับสำหรับบานเฟี้ยม

   
ใช้กับหน้าบานหนาไม่เกิน 20 มม. พื้นที่สัมผัสจุดต่อ ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ขึ้นไป
 

 

อุปกรณ์ติดมือจับสำหรับบานเฟี้ยม สีเงินด้าน (78247)