รางเลื่อนลิ้นชักลูกปืน QUADRO

DRAWER RUNNERS

รับน้ำหนักได้ 30 กก. โดยใช้หลักการของลูกปืน 4 แถว ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก HETTICH จึงเลื่อนได้ลื่นเงียบ และนุ่มนวล มีระบบดึงลิ้นชัก ให้ปิดเอง (Self Closing) โดยใช้แรงสปริง เป็นรางเลื่อนลิ้นชักชนิด Concealed Runner คือ มองไม่เห็นตัวรางเลื่อนเมื่อดึงตัวลิ้นชักออกมา จึงทำให้ตัวลิ้นชักดูสวยงาม หรูหรา และมีระดับมีให้เลือกทั้งชนิดตอนเดียวและสองตอน

รางลิ้นชักตอนเดียวระบบลูกปืนรุ่น QUADRO 30

รางลิ้นชักสองตอนระบบลูกปืนรุ่น QUADRO V6 รางลิ้นชักสองตอนระบบ ลูกปืนรุ่น QUADRO30 Silent System รางลิ้นชักสองตอนระบบ ลูกปืนรุ่น QUADRO V6 Silent System
รับน้ำหนักได้ 30 กก. รับน้ำหนักได้ 30 กก. รับน้ำหนักได้ 30 กก. รับน้ำหนักได้ 30 กก.
250 มม. (72904)
300 มม. (72905)
350 มม. (73210)
400 มม. (73211)
450 มม. (73212)
500 มม. (33687)
550 มม. (73214)
300 มม. (72172)
350 มม. (72173)
400 มม. (72174)
450 มม. (72175)
500 มม. (72176)
550 มม. (72177)
300 มม. (47432)
350 มม. (47425)
400 มม. (47433)
450 มม. (47431)
500 มม. (47429)
550 มม. (45295)
600 มม. (45297)
300 มม. (45285)
350 มม. (45287)
400 มม. (45289)
450 มม. (45291)
500 มม. (45293)
550 มม. (45295)
600 มม. (45297)
 

รางลิ้นชักตอนเดียวระบบลูกปืน ควอโคร สำหรับการเปิดโดยการกดกระเด้ง (Push to Open - P20)
  • สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
  • เหมาะสำหรับหน้าลิ้นชักที่ไม่มีมือจับ และไม่ควรกว้างเกิน 900 มม.
  • เหมาะสำหรับหน้าบานลิ้นชักชนิดในขอบ เพราะต้องการ gap 4 มม. ในการกดกระเด้ง

รางลิ้นชักตอนเดียวระบบลูกปืนรุ่น QUADRO 25 P20 (กดกระเ้ด้ง)

 
  รหัสสินค้า ความลึกตู้ต่ำสุด ระยะยึดรูสกรู (b1) ระยะสูญเสียขณะเปิด
300 มม. (9111246) 310 มม. 160 มม. 50 มม.
350 มม. (9111248) 360 มม. 192 มม. 62 มม
400 มม. (9111250) 410 มม. 224 มม. 74 มม
450 มม. (9111251) 460 มม. 256 มม. 86 มม
500 มม. (9111252) 510 มม. 288 มม. 98 มม
 
 
อุปกรณ์ยึดรางลิ้นชัก QUADRO  
 
อุปกรณ์ยึดข้างซ้าย (75806)
อุปกรณ์ยึดข้างขวา (75807)