รางเลื่อนลิ้นชัก

Drawer Runners

รางลิ้นชักรับใต้ระบบลูกล้อรุ่น FR 302

รางลิ้นชักรับใต้ระบบลูกล้อรุ่น FR 402

รางลิ้นชักรับข้างสองตอนระบบลูกปืน         รุ่น KA 5632

  • รับน้ำหนักได้ 20 กก.
  • รับน้ำหนักได้ 25 กก.
  • รับน้ำหนักได้ 45 กก.
250 มม. 10" (75993)
300 มม. 12" (75994)
400 มม. 16" (75996)
500 มม. 20" (75998)
550 มม. 22" (9006351)
250 มม. 10" (75422)
300 มม. 12" (75423)
350 มม. 14" (75424)
400 มม. 16" (75425)
450 มม. 18" (75426)
500 มม. 20" (75427)
550 มม. 22" (75428)
600 มม. 24" (75429)
250 มม. (73276)
300 มม. (73277)
350 มม. (73278)
400 มม. (73279)
450 มม. (73280)
500 มม. (73281)
550 มม. (73282)
600 มม. (732823)
 

รางลิ้นชักรับข้างตอนเดียวระบบลูกปืนรุ่น KA 1730/490

รางลิ้นชักระบบลูกปืนสำหรับวางคีย์บอร์ด รุ่น KA 3434

QUADRO PULL-OUT SHELF RUNNER

  • รับน้ำหนักได้ 10 กก. ต้องเซาะร่อง กว้าง 17 มม. สามารถใช้กับลิ้นชัก ได้หลายขนาด
  • รับน้ำหนักได้ 20 กก.
  • เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้เป็น รางวางคีย์บอร์ด รับน้ำหนักได้ 25 กก.
KA 1730/490 (1010792)
350 มม. (77801)
400 มม. (77802)
QUADRO   PULL - OUT  SHELF
RUNNER (56014)
     

รางเลื่อนฐานรองทีวีตอนเดียวหมุนได้ 360 องศา รุ่น QUADRO TV SWIVEL

   
  • รับน้ำหนักได้ 50 กก. โดยใช้ หลัก การของลูกปืน 4 แถวควอ โดรและสามารถเลื่อนเ้ข้าออกได้ 150 มม.
 

 

   
QUADRO TV SWIVEL (45762)