อุปกรณ์น็อคดาวน์ Connecting fittings

Rastex 12 และ Rastex 15

Rastex 12/12 สีธรรมชาติ ใช้กับไม้หนา 12 มม. (79450)
Rastex 15/15 สีนิคเกิ้ล ใช้กับไม้หนา 15-16 มม. (79458)
Rastex 15/18 สีนิคเกิ้ล ใช้กับไม้หนา 18-19 มม. (13958)
Rastex 12/22 สีนิคเกิ้ล ใช้กับไม้หนา 22 มม. (73458)
Twister-the new dowel generation เดือยโลหะสำหรับ Rastex
เดือยโลหะ Twister DU 243T ระยะ 24 มม. แบบขันเข้ากับไม้ โดยตรง เดือยโลหะ Twister DU 243T ระยะ 34 มม. แบบขันเข้ากับไม้ โดยตรง เดือยโลหะ Twister DU 645T ระยะ 24 มม. แบบใช้คู่กับ Socket เดือยโลหะ Twister DU 644T ระยะ 34 มม. แบบใช้คู่กับ Socket
(20056) (20058) (20155) (20157)
     
Cam fitting VB 35M เดือยโลหะสำหรับ VB 35M
อุปกรณ์น็อคดาวน์ VB 35M ใช้กับไม้ หนา 16 มม. สีขาว อุปกรณ์น็อคดาวน์ VB 35M ใช้กับไม้ หนา 16 มม. สีน้ำตาล เดือยโลหะ DU 321 แบบขันเข้ากับไม้ โดยตรง เดือยโลหะ DU 648 แบบใช้คู่กับ Socket
(65503) (65504) (9021847) (79650)
       
ตัวหนอนพลาสติก Socket no.33
(79539)