BOARDS AND EDGING

ไม้บอร์ดและวัสดุปิดขอบ...

 

 

วัสดุปิดขอบ

วัสดุปิดขอบที่โชวร์รูม มีให้เลือกตรงกับสีลายไม้ที่ ต้องการครบทุกสี และความหนา โดยแบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้

 

วัสดุปิดขอบ PVC แบบบาง

วัสดุปิดขอบ PVC แบบบาง (ความหนาที่ 0.4 - 0.5 มม.) ได้แก่ สีขาว สีพื้น สีลายไม้ ราคาขึ้นกับความกว้างของวัสดุปิดขอบ...

สีมาตรฐานของ PVC

beech

cherry

walnut

maple

oak

 

 

 

 

 

ความกว้าง/ความหนา (มม.)

สีขาว (บาท/เมตร)

สีพื้น (บาท/เมตร)

สีลายไม้ (บาท/เมตร)

15 / 0.4

15 / 0.4

15 / 0.4

15 / 0.4

19 / 0.4

19 / 0.4

19 / 0.4

19 / 0.4

22 / 0.4

22 / 0.4

22 / 0.4

22 / 0.4

นอกจากนี้ เรายังยังมีวัสดุปิดขอบเมลามีนที่มากาวสำเร็จรูปไว้แล้ว สำหรับใช้งานหน้างาน หรือใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเครื่องจักร เรียกว่า "เอจพรีกลู" ซึ่งเวลาใช้งานก็เพียงแค่ทาบเตารีด กาวจะละลายติดชิ้นงาน เอจพรีกรู สามารถสั่งซื้อได้ที่ โชว์รูม 02-917-1277

 

วัสดุปิดขอบเมลามีนแบบหนา

วัสดุปิดขอบเมลามีนแบบหนา (ความหนาที่ 1.5 - 2.0 มม.) ได้แก่ สีขาว สีพื้น สีลายไม้ โดยมากเป็นวัสดุ PVC ที่สามารถทำความหนาได้มาก ถึง 2 มม. เหมาะกับงานหน้าบาน หรือท๊อปโต๊ะ เพราะจะได้ขอบของชิ้นงานที่ไม่คม สามารถลบมุมได้

 

ตัวอย่างสีของเมลามีน

 

 

 

 

ความกว้าง/ความหนา (มม.)

สีขาว (บาท/เมตร)

สีพื้น (บาท/เมตร)

สีลายไม้ (บาท/เมตร)

19/ 2.0

19/ 2.0

19/ 2.0

19/ 2.0

22 / 2.0

22 / 2.0

22 / 2.0

22 / 2.0

28 / 2.0

28 / 2.0

28 / 2.0

28 / 2.0

* สีของตัวอย่างอาจแตกต่างจากไม้จริง เนื่องจากการปรับหน้าจอที่แตกต่างกัน*
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามที่ ก่อนสั่งซื้อสินค้า*