STAIRS  AND  SYSTEMS / บันไดไม้สำเร็จรูปบีเวอร์วูด

Smart Step Smart Life

ลูกบันไดไม้สำเร็จรูป BeaverStair เป็นวัสดุทดแทนลูกบันไดไม้ ธรรมชาติแบบเดิม ซึ่งนับวันจะหายากขึ้นและเป็นการทำลายป่าธรรมชาติ

ลูกบันไดไม้สำเร็จรูป BeaverStair ผลิตจากไม้จริงสวนป่า อบและอัดน้ำยานำมาอัดประสานด้วยหลักวิศวกรรมไม้ (Engineered Wood) จึงไม่บิดงอ และไม้ Particle Board สำหรับกรณีปูทับบนขั้นบันไดปูน จากนั้นเคลือบด้วยวัสดุปกป้องผิวลายไม้ อาทิ ผิว HPL (High Pressure Laminate) ที่มีร่องเสี้ยนแลดูเป็นธรรมชาติ และช่วยลดความลื่นขณะเดินขึ้นลงบันได ด้านหลังเคลือบ Backing ด้วยชั้น PVC หนา 0.14 มม. สามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี...

รูปแบบ (Design)

จมูกบันไดแบบ A

จมูกบันไดแบบ B

จมูกบันไดแบบ A ชนิด Drop Front

สี (Color)

บีช (Beech) โอ๊ค (Oak) เชอรี่ (Cherry) สัก (Teak)
*สำหรับผิว HPL (High Pressure Laminate)

ชนิดของลูกบันได (TYPE)

    ไม้จริง (Engineered Wood)                   ไม้ Particle Board                             ไม้ Particle Board (Drop Front)

ขนาด (Size)

ไม้ Engineered Wood

 ไม้ Particle Board

 ไม้ Particle Board (Drop Front)

ลูกนอน

หนา

39 มม.
 

หนา

39 มม.
 

หนา

1200 มม.
ลูกตั้ง

หนา

20 มม.
 

หนา

190 มม.
 

หนา

1200 มม.
ลูกนอน

หนา

39 มม.
 

หนา

39 มม.
 

หนา

1200 มม.
ลูกตั้ง

หนา

20 มม.
 

หนา

190 มม.
 

หนา

1200 มม.
ลูกนอน

หนา

39 มม.
 

หนา

39 มม.
 

หนา

1200 มม.
ลูกตั้ง

หนา

20 มม.
 

หนา

190 มม.
 

หนา

1200 มม.

รูปแบบการติดตั้ง

1. ปูลอย แบบแม่บันไดอยู่ข้าง

รูปแบบการติดตั้ง 

2. ปูลอย แบบแม่บันไดอยู่ล่าง

รูปแบบการติดตั้ง 

3. ปูทับบนบันไดปูน ค.ส.ล.

รูปแบบการติดตั้ง 

*สำหรับรุ่นไม้จริง *สำหรับรุ่นไม้จริง หรือรุ่นไม้ PB 29 มม. พร้อมลูกตั้ง  

วิธีการยึดลูกบันไดเข้ากับแม่บันได

ตามตำแหน่งที่เหมาะสม กรณีที่แม่บันไดอยู่ข้าง ให้ฝังตัวหนอน 3 ตัว ต่อด้าน และกรณีที่แม่บันไดเข้ากับ แม่บันไดอยู่ล่างให้ฝังตัวหนอน 2 ตัว ต่อด้้าน จากนั้นจึงยึดลูกบันไดเข้ากับแม่บันได โดยการขันน็อต ผ่านแหวนอีแปะและแหวนสปริง เพื่อป้องกันการคลายตัวของน็อต ผ่านเหล้กฉากของแม่บันไดเข้ากับตัวหนอนที่ฝังเตรียมไ้ว้

การทดสอบการรับน้ำหนัก (Load Test)

การรับน้ำหนักของลูกบันได Beaverstair

ไส้ในไม้จริง Engineertd  Wood  หนา 39 มม.  :รับประกันการรับน้ำหนัก สูงสุดถึง 600 กิโลกรัม ได้่ผ่านการทดสอบและรับรองจาก 2 สถาบัน

  1. ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือน และคอมโพสิท (Furniture and Composite Industries Division)
  2. สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (Iron and Steel Institute of Thailand) กระทรวงอุตสาหกรรม

ดูราคาคลิกที่นี่...

back